Bruke advokat eller megler til å selge boligen?

Vi får mange henvendelser fra mennesker som ønsker å selge boligen sin. Spørsmålet de stiller er imidlertid om det er best å bruke en personlig advokat eller en eiendomsmegler. Svaret er egentlig ikke så enkelt å si, men vi skal prøve å forklare noen fordeler med de forskjellige meglerne. Advokat Fordelen med å bruke en […]

Bilde

MEGLER MEST ERFARING: Ofte har meglerne mest erfaring med boligsalget.

Sist oppdatert: 10. januar 2024

Vi får mange henvendelser fra mennesker som ønsker å selge boligen sin. Spørsmålet de stiller er imidlertid om det er best å bruke en personlig advokat eller en eiendomsmegler. Svaret er egentlig ikke så enkelt å si, men vi skal prøve å forklare noen fordeler med de forskjellige meglerne.

Advokat

Fordelen med å bruke en advokat er at en advokat har en lang utdannelse og et godt faglig grunnlag. En advokat har studert juss i 5 år. Dette betyr at vedkommende har et solid grunnlag innen jussen og kan dermed alle lover og regler omkring eiendomssalg. Dette kan være en stor fordel da vedkommende er mindre sannsynlig til å gjøre noen store feil eller lignende.

Etter at en person har gått på juss er det også et krav om å gå 2 år i lære i et advokatfirma før man kan bli advokat. Dette medfører at dersom du bruker en advokat til å selge boligen din vet du at vedkommende sannsynligvis har mye erfaring. Vær obs på at dersom vedkommende har tittelen advokatfullmektig betyr dette at personen ikke har fullført læreperioden, og kan da ha mindre erfaring.

Imidlertid er mange fullmektiger selvfølgelig også svært gode samtidig som at tjenesten de utfører også er rimeligere. Et annet rimelig alternativ til en advokatfullmektig, er en rettshjelper som også kan bistå med juridisk rådgivning og bistand i forhandlinger. Et tredje alternativ for deg som ønsker tilgjengelighet og effektivitet, er å benytte deg av legal tech selskaper som Lexolve. Dette selskapet tilbyr en moderne plattform, der du digitalt kan be om raske svar på det en skulle lure på vedrørende prosesser og kontrakter.

Kjøpe bolig i utlandet?

En advokat kan hjelpe deg med å gjøre en grundig kontraktsgjennomgang når du skal kjøpe bolig i utlandet. Dette innebærer å sjekke at avtalen inneholder alle de nødvendige bestemmelsene for å beskytte dine rettigheter og plikter som kjøper, og at den følger lovene i det landet boligen befinner seg i.

Ønsker du å kjøpe bolig i Spania, så kan advokaten også hjelpe deg med å forstå eventuelle klausuler i avtalen som du ikke er kjent med, og gi deg råd om hva du bør være oppmerksom på når du skal kjøpe bolig i utlandet. Det kan også være lurt å få advokaten til å bistå deg med å sikre at du får dekket dine rettigheter og plikter etter kjøpet, for eksempel ved å sjekke at du har fått tilsendt tittelen på eiendommen.

Eiendomsmegler

I forhold til en advokat vil en eiendomsmegler ha noe kortere utdannelse enn en advokat. Advokaten vil studere i 5 år, mens en eiendomsmegler kun vil studere i 3 år. Eiendomsmeglerstudiet er også vesentlig mindre rettet mot lover og regler, slik at det er risiko for at eiendomsmegleren kan noe mindre om juss enn det advokaten gjør.

Imidlertid trenger ikke dette være et stort problem, da eiendomsmeglerne selvfølgelig lærer det mest relevante innenfor lover og regler innenfor kjøp og salg av bolig. Dermed trenger det faktum at de ikke kan så mye om lovverket ikke ha så mye å si. Det er imidlertid viktig å poengtere at dette har ført til mangelfulle tjenester tidligere, om ikke så veldig ofte.

Fordelen med en eiendomsmegler er selvfølgelig at vedkommende også lærer mye annet på studiet som en advokat ikke vil gjøre. For eksempel vil eiendomsmegleren lære mye om reklame, hvordan en best selger en bolig, og lignende. Dette har du ingen garanti for at en advokat vet.

En eiendomsmegler er også kun spesialisert på å selge boliger, og er dermed mer spisset inn mot dette. En advokat kan jobbe med mange forskjellige ting, og det er ikke sikkert at advokaten du benytter deg av har så mye erfaring med salg av bolig. Det finnes også utrolig mange eiendomsmeglere, og for å finne de beste eiendomsmeglerne så eksisterer det mange sammenligningstjenester der ute som kan få dem til å konkurrere om deg som kunde.

Kanskje en av de største fordelene er at en eiendomsmegler vil ha ekstremt mange samarbeidspartnere, da de fleste meglerne som oftest jobber i store firmaer. Dette betyr at de vil ha flere å sparre med enn advokaten sannsynligvis vil ha, dersom de møter på noen problemer eller utfordringer.

Hvem du velger er viktigst

Sannsynligvis er det ikke mulig å si om advokat eller en ren megler er det beste å velge. Grunnen til dette er at en uansett ikke kan skjære alle under en kam. Noen advokater vil være bedre enn visse eiendomsmeglere, og andre meglere vil være bedre enn enkelte advokater.

Dette leder oss til svaret, som sannsynligvis er at det viktigste er hvem du velger, ikke hvilken bakgrunn personen har. Det viktigste er nettopp at du bruker tid på å sjekke ut det tidligere arbeidet til personen, om personen har solgt boliger for en god pris tidligere, om brukerne er fornøyde, generelt rykte og lignende.

Gjør du dette er det mye mer sannsynlig at du vil finne en person du er fornøyd med, og at du vil selge boligen din for den beste prisen som er mulig å oppnå.

Hvordan klage på megler?

Avslutningsvis vil vi poengtere at dersom du har benyttet deg av en advokat eller megler til å selge boligen din, og du føler at personen har gjort en dårlig jobb, har du mange muligheter til å klage.

Det finnes nemlig mange instanser tilgjengelige som skal fange opp slike klager. Et eksempel er eiendomsmeglingsnemnda.no. Her kan du fritt klage på en megler, og være trygg på at klagen vil få en saklig behandling.

Det er også mange muligheter for å benytte advokater til å klage på eiendomsmeglere som har gjort en dårlig jobb, og også andre advokater dersom du brukte en advokat. Da kan du for eksempel få erstatning, oppreisning eller lignende.

Send inn en forespørsel

Finn flinke advokater som passer til dine behov. Du får flere tilbud og kan velge det som passer deg best.

Start her