Byggetillatelse: Alt du trenger å vite

Har du ønsker om å starte en byggeprosess på eiendommen din? Da må du først og fremst søke om byggetillatelse. Det kan virke komplisert å søke om dette, men prosessen er heldigvis ganske rett frem. Byggetillatelse for endringer utendørs Når du ønsker å sette opp nye bygg eller gjøre vesentlige endringer på eksisterende bygg, må […]

Bilde

STRENGE REGLER: Man må følge en nøye prosess i en søknad om byggetillatelse.

Sist oppdatert: 10. januar 2024

Har du ønsker om å starte en byggeprosess på eiendommen din? Da må du først og fremst søke om byggetillatelse. Det kan virke komplisert å søke om dette, men prosessen er heldigvis ganske rett frem.

Byggetillatelse for endringer utendørs

Når du ønsker å sette opp nye bygg eller gjøre vesentlige endringer på eksisterende bygg, må du i de aller fleste tilfeller sende inn en søknad slik at du kan få byggetillatelse. Hovedregelen er at du må ha tillatelse for å oppføre et nytt bygg eller gjennomføre endringer på eksisterende bygg som medfører en økning av det eksisterende arealet, som skifte av vindu, bygging av veranda eller platting rundt eiendommen eller hvis du skal gjøre endringer i terrenget på eiendommen din.

Du trenger normalt ikke å søke om byggetillatelse hvis du skal gjøre endringer innendørs, med mindre dette påvirker bygget i større grad.

Søknaden om byggetillatelse skal sendes inn til Plan- og Bygningsetaten i kommunen der eiendommen befinner seg. Det er viktig å huske å søke, ettersom det å gjøre enkelte endringer uten å ha tillatelsen i orden rett og slett kan være ulovlig. Er det ulovlig, kan kommunen faktisk kreve at du fjerner det.

I denne artikkelen skal vi forklare deg alt du trenger å vite om byggetillatelse. Vi går nærmere innpå hvordan du søker, og eventuelle kostnader.

Slik søker du om byggetillatelse

Søknaden skal sendes til kommunen hvor eiendommen befinner seg, og det er ikke vanskelig å søke. Det er likevel noen elementer du bør være klar over. Ingen søknader er like, og det samme gjelder for søknader om byggetillatelser. Søknaden bør gjenspeile prosjektet ditt. Hvis du er usikker på hva som bør legges ved søknaden, kan du ringe inn til Plan- og bygningsetaten og få råd og tips. Kommunens hjemmeside har også mye informasjon lett tilgjengelig.

I søknaden skal du først og fremst oppgi en del standard informasjon, og du bør også kunne vise til en detaljert plan over prosjektet. Da er det enklere for de som skal gjennomgå søknaden å foreta en helhetlig vurdering. Det er også nødvendig med en tegning som viser prosjektet ditt og et oppdatert kart. Generelt er det lurt å tenke at jo mer detaljer du gir, jo bedre er det. Av annen informasjon anbefales det at du også tar med arealplanen for det aktuelle området samt eventuelle forskrifter og regler som er relevante for søknaden. Hvis du synes det er vanskelig å skrive søknaden, kan du få hjelp av en advokat.

Til slutt må du ikke glemme å vise til at du har varslet alle naboene dine. I Norge er det lovpålagt at naboer skal varsles om større byggeprosjekter, da de kan bli forstyrret av bråk eller at det blir andre hindringer grunnet byggingen. Hvis naboene har kommet med klager eller andre synspunkter, skal dette legges ved i søknaden.

Søknaden sendes til kommunen

Når du har skrevet ferdig søknaden, skal den sendes inn til kommunen der eiendommen befinner seg. Du velger selv om du vil sende inn søknaden på papir eller elektronisk, men det anbefales at velger elektronisk.

Hvis du er usikker, kan du på nettsiden til direktoratet for byggekvalitet lese mer om hvordan du kan sende inn byggesøknaden. På denne nettsiden har de også mye relevant informasjon, deriblant eksempler på maler til søknaden.

Få hjelp av en advokat

Veldig mange byggeprosjekter er naturlig av stor betydning for eieren, og for eiendommens verdi. Det kan derfor være nervepirrende å sende inn en søknad. Mange er også redde for å få avslag. Det er heller ikke alltid så lett å orientere seg i alle reglene som gjelder, eller vite hva som skal være med i søknaden. I slike situasjoner kan du be om hjelp fra en advokat. Da sikrer du at søknaden blir korrekt, og dermed øker du sjansene for at du får den nødvendige byggetillatelsen.

Du bør bruke en advokat som er ekspert på Plan- og bygningsloven. De vet hva som gjelder for din kommune, og kan raskt og enkelt veilede deg. Advokaten kan også hjelpe deg med å skrive selve søknaden, og hente frem all nødvendig informasjon. Skulle du få avslag av kommunen på søknaden din, kan advokaten hjelpe deg med klageprosessen.

Hvor mye koster det å få en byggetillatelse?

Hvis du engasjerer en advokat, vil det naturligvis være kostnader knyttet til dette. Advokaten kan jobbe på timepris eller til en fastpris. Prisen kan variere, men den ligger gjerne på fra 1500 til 5000 kroner i timen. Kostnader knyttet til kjøring er som regel ikke inkludert.

Selve byggetillatelsen koster også penger, uavhengig om du får den godkjent eller ikke. Kommunen tar en avgift bare for å se på selve søknaden, men prisen på dette varierer fra kommune til kommune. Prisen finner du på kommunens hjemmeside. Kostnadene vil også bli påvirket av hvilke prosjekter det er snakk om.

Det generelle rådet når det kommer til byggeprosjekter, er at du setter av litt penger til uforutsette utgifter. Alle som skal starte et byggeprosjekt utarbeider et budsjett over kostnader, og i dette budsjettet bør du føre inn minst 10 % av summen til andre utgifter. Dette inkluderer gebyrer til selve søknadsprosessen.

Saksbehandlingstid

Saksbehandlingstid er noe du ikke kommer utenom når du sender inn en søknad om byggetillatelse. Derfor anbefales det at du sender inn søknaden i god tid før du har tenkt å starte med byggingen.

Det er nesten umulig å si noe generelt om hvor lang tid det tar å få behandlet en søknad om byggetillatelse. Saksbehandlingstiden vil variere ut ifra hva slags sak det er og hvilken kommune som behandler den. Praksisen er ganske ulik, og preges også av hva hver enkel kommune har kapasitet til. Kommuner som får få søknader vil kunne behandle søknaden raskere, mens store kommuner som mottar mange søknader vil kunne ha en saksbehandlingstid som strekker seg fra uker til måneder.

Det er ting du kan gjøre selv for å sørge for raskest mulig behandling, og det er å levere en komplett søknad med all nødvendig dokumentasjon. Mangler eller gale opplysninger kan føre til lengre saksbehandlingstid, eller i verste fall avslag som vil føre til at du må starte prosessen helt på nytt.

Avslag på søknaden om byggetillatelse

Det er dessverre slik at en del opplever å få avslag på søknaden om byggetillatelse. Dette er utrolig kjedelig for de det gjelder, og kan ha mye å si for eiendommen og videre planer. Heldigvis er det ikke slik at du bare må godta et avslag. Du har nemlig anledning til å sende inn en klage.

Har du fått avslag, anbefaler vi at du tar kontakt med en advokat som kan hjelpe deg med å gå gjennom vedtaket fra kommunen og sende inn en klage. En advokat kan se om det har skjedd eventuelle saksbehandlingsfeil, og om det er grunnlag for å klage. Advokaten vil ha god kunnskap om hvordan klagen bør utformes, og hva den bør inneholde.

Grunnlag for klage har nemlig mye å si for den videre prosessen. Du må kunne skrive en god begrunnelse på hvorfor vedtaket fra kommunen er feilvurdert, og legge ved eventuell tilleggsinformasjon.

Oppsummering

 Skal du gjøre store endringer utendørs, er det viktig å sende inn en søknad om byggetillatelse. Denne sender du inn til kommunen der eiendommen du skal endre på befinner seg. Du må betale et gebyr for å få søknaden vurdert, og størrelsen på gebyrer avhenger av omfanget på prosjektet ditt. Det er viktig å dokumentere søknaden ordentlig, slik at det er større sjanse for at den blir godkjent. Kommunens nettsider har mye nyttig informasjon, men det kan også være lurt å be om hjelp fra en advokat. Dette gjelder spesielt om du har fått avslag, og ønsker å klage. Saksbehandlingstiden kan være svært lang i enkelte kommuner, og derfor er det viktig at du søker i god tid før du har tenkt å sette i gang med byggeprosessen.

Svar på ofte stilte spørsmål om byggetillatelse

Under følger det svar på noen ofte stilte spørsmål om byggetillatelse.

Når trenger man byggetillatelse?

I utgangspunktet må du alltid søke om byggetillatelse om du skal bygge nytt eller gjøre endringer på et eksisterende bygg. Endringer av bygg vil si å fjerne eller sette inn/installere vinduer, lage stor platting og lignende. Enklere oppussing inne eller ute trenger du vanligvis ikke å søke tillatelse til.

Hva koster det å søke om byggetillatelse?

Saksbehandlingsgebyret vil normalt være mellom 5 410 og 27 060 kr for søknader knyttet til byggetillatelser. Dette vil selvfølgelig variere fra kommune til kommune og fra sak til sak.

Når er en søknad om byggetillatelse komplett?

En søknad må sies å være komplett når den inneholder all nødvendig informasjon. Det inkluderer en plan over prosjektet, oppdaterte kart, informasjon om miljøet, naboenes eventuelle synspunkter og lignende.

Hvor lenge varer en tillatelse?

En byggetillatelse etter plan- og bygningsloven har en gyldighet på tre år. Det betyr ikke at du må fjerne bygget etter tre år, men at du har hele tre år på deg til å sette i gang med byggeprosjektet. Har det gått over tre år uten at du har startet opp, må du sende inn en ny søknad.

Er det vanskelig å få byggetillatelse?

Det er i utgangspunktet ikke vanskelig å skrive selve søknaden, men det er en del faktorer som kan gjøre det vanskelig å få tillatelse.

Send inn en forespørsel

Finn flinke advokater som passer til dine behov. Du får flere tilbud og kan velge det som passer deg best.

Start her